MENÜ

Obezite Testi

zp-vitak-stas

Obezite testi nedir?

Obezite Testi Nedir?” sorusuna cevap vermeden önce “Obezite Nedir?” sorusunu bir kez daha hatırlamakta fayda vardır.

Obezite Nedir?: Obezite, vücutta fazla miktarda yağ depolanması durumudur. Bu durumda Obezite Testi de, vücutta ne kadar fazla yağ depolandığını gösteren bir test olmalıdır.

Obezite testi: BMI nedir?

Obezite tedavisi yapan bütün disiplinler gibi, en etkili obezite tedavisi yolu olan Obezite Cerrahisini uygulayan biz obezite cerrahları da, Obezite Testi olarak en sık Body Mass Index (Vücut Kitle İndeksi) adı verilen ölçümü kullanırız.

Body Mass Index (BMI), vücut ağırlığımızın kilomuza göre oranını basit bir matematik hesabı ile ortaya koyan bir Obezite Testidir. BMI hesaplanması için kilomuzu (örneğin 100 kg) boyumuzun metre cinsinden (örneğin 1.55m) karesine bölmemiz gerekir:

100 kg /  1.55 cm x 1.55 cm  = 41.6 kg/m2

Obezite Testi olarak kullandığımız BMI ölçümü, bize sadece boyumuz ve kilomuz arasında ki oransal ilişkiyi gösterir. Ancak obezite tedavisi için bize başvuran hastalarımızın, hangi obezite tedavisini alacaklarını belirlemede tek başına yeterli değildir. Çünkü BMI ölçümü vücutta ki yağ oranını ve dağılımını göstermez. Hastaların kas kitlesi hakkında fikir vermez. Bu nedenle bu farklılıkları değerlendirmek için başka obezite testi yöntemlerine de ihtiyaç duyarız

Obezite testi: Bel/kalça indeksi nedir?

Vücutta ki yağ dağılımı hakkında bize fikir veren obezite testi seçenekleri arasında, karın çevresi ve kalça çevresi ölçümü önem taşır. Karın çevresinin ölçümü, karın bölgesinde olan yağlanma hakkında, kalça çevresi ölçümü ise kalça bölgesinde olan yağlanma hakkında dolaylı yoldan bilgi sağlar. Yani bu ölçümler de aslında o bölgede aslında birikenin net olarak yağ olduğunu göstermez. Ancak biz biliyoruz ki vücutta ki yağlan en çok bu bölgelerde olmaktadır. Dolayısıyla bu bölgelerde oluşan büyüme ve genişlemeler, yağ birikimine işaret etmektedir.

Karın çevresi ve kalça çevresi ölçümleri, hem tek başlarına obezite testi olarak değerlidir; hem de birbirlerine olan oranlarının önemi açısından çok değerli bir obezite testidirler.

Obezite Nedir diye sorduğumuzda, vücutta fazla miktarda yağ birikmesi olduğunu vurgulamıştık. Şimdi de bu “Obezite Nedir?” sorumuza daha detaylı bir cevap vererek tanımımızı genişletelim: Obezite, başka bir anlatımla, “Tedavi edilmesi gereken şişmanlıktır” diye tanımlanmaktadır. Yani belli bir kiloyu oransal olarak aşan şişmanlık, artık obezite tedavisi olması gereken bir “obezite hastalığı” olarak değerlendirilir.

Obezite hastalığının neden olduğu ölümcül olabilen, obeziteye bağlı hastalıklar olarak adlandırdığımız sorunlara yol açar. Obezitenin neden olduğu hastalıkların en önemlileri olan Şeker Hastalığı (Tip 2 Diyabet), Hipertansiyon, Dislipidemi, Kalp-Damar Hastalıkları ve İnme gibi hayati sorunları tek bir başlık altında inceliyoruz: “METABOLİK SENDROM”..

Obezite testi olarak bel/kalça indeksinin değeri

İşte obezite testi olarak kullandığımız Kalça Çevresi ve Karın Çevresi ölçümleri, bize Metabolik Sendrom riski açısından çok değerli bilgiler verir. Metabolik Sendrom için en önemli risklerden bir tanesi, Santral Obezite yada “Elma Tip Yağlanma” adını verdiğimiz bir şişmanlık tipinin olmasıdır. Bu tip santral obezitede, karın içi ve karın çevresinde biriken yağlar daha fazla olmaktadır. Santral Obezitesi olan hastalarda, özellikle karaciğer başta olmak üzere iç organlarda ve organ çevrelerinde yağlanma çok fazla olur. İç organ yağlanması arttıkça, o kişinin ölümcül kalp hastalığı, kalp krizi yada inme gibi sorunlarla karşılaşma riski ciddi oranda yükselir.

Bel/Kalça İndeksinin Obezite Testi olarak önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Bel/Kalça İndeksi, yağlanmanın vücutta ki dağılımı hakkında bize fikir veren önemli ve uygulanması çok kolay olan bir obezite testidir. Göbek deliği hizasından basit bir mezura ile bu ölçüm yapılabilir. Normal kişiler için bu çapların, erkekte 94 cm kadında ise 80 cm altında olması istenir. Erkeklerde 102 cm ve üzeri, kadınlarda 88 cm üzeri bel çevresi olması metabolik sendrom için yüksek risk belirtisidir. Aynı zamanda bu değerler metabolik sendrom için önemli tanı kriterlerinden birini oluşturur.

Tek başına bel çevresi ölçümleri bu düzeylerde olmasa dahi, hastaların bel çevreleri, kalçalarından büyükse,  yine metabolik sendroma yatkınlık var demektir.

Obezite testi: Cilt kalınlığı ölçümü (Skinfold Thickness)

Cilt Kalınlığı Ölçümü, yardımcı obezite testi olarak sınıflandırılır. Vücut yağlanmasını örneklemek açısından fikir verebilir. Ancak obezite testi olarak tek başına kullanılmaz. Çünkü ölçümler kişiden kişiye göre uygulama zorluğu taşıyabilmektedir.

Klasik olarak üst koldan yada kürek kemiğinin altındaki cilt bölümünden yapılır.

Obezite testi olarak gücünün düşük olması, ölçümlerin direk yağ kitlesini vermemesi, ölçüm esnasında cilt altında bulunan bağ dokusu, damar ve sinir gibi yağ dışı yapılarında ölçüme katılmasıdır.

Obezite testi: Radyolojik değerlendirme

Obezite yada morbid obezite nedeniyle obezite tedavisi planlanan hastalar, hangi obezite tedavisi uygulanacak olursa olsun, çok detaylı sistemik değerlendirmeden geçmektedir. Bu değerlendirme içinde özellikle iç organ ve cilt altı yağlanmasının değerlendirilmesi metabolik sendrom riskinin ortaya konulması açısından önem taşır.

Ultrason ve MRI gibi radyolojik tetkikler, hem cilt altı yağ kalınlığı hem de karın içi organ yağlanması hakkında kantitatif ve objektif bilgi sağlayan en güvenilir obezite testidir. Özellikle ilerlemiş karaciğer yağlanması, NASH (Non Alkolik SteatoHepatit) adı verilen ve siroza kadar varan karaciğer bozukluğuna neden olan ağır yağlanmalar, bu tetkikler ile derecelendirilerek, obezite tedavisi planlanır.