Obezite
Bağlantıya Geçin

Obezite Nedenleri

Obezite Nedenleri ve Etkileri
Obezite sıklıkla aşırı miktarda kalorili beslenen ve gündelik hayatta hareket ya da egzersiz yetersizliği olan bireylerde görülmektedir. Bunun yanı sıra genetik yatkınlık, altta yatan endokrin hastalıklar yada psikiyatrik bozukluk ve kullanılan antipsikotik ilaçlar da obezite nedenleri arasında sayılabilir. . Toplumda ki genel kanı obezite hastalığı olan insanların metabolizma hızlarının düşük olduğu yönünde olsa da, bu durum çok kısıtlı hasta için geçerlidir. Genellikle obezite hastalığı yada morbit obezitesi olan insanlar artmış vücut ağırlığının ihtiyaçlarını karşılamak için normal bireylerden daha fazla enerji harcarlar. Bu nedenle obezite hastalığı yada morbid obezitesi olan hastaların bazal metabolizma hızları artmıştır.

Günümüz dünyasında kullandığımız teknoloji, gün geçtikçe gündelik hayatta bireysel beden gücü kullanımını azaltmaktadır. Özellikle ulaşım araçlarının gittikçe yaygın ve kolay erişilebilir olmasının toplumlardaki obezite sıklığının artışına büyük katkı sağladığı düşünülmekte ve bu durum obezite nedenleri içinde önem taşımaktadır.

Modern hayatın ve özellikle büyük şehir yaşamının bir başka zorunluluğu ise kısıtlı zamanda yemek yeme ve gündelik işlere geri dönme mecburiyetidir. Bu zorunluluk hızlı ve çoğu zamanda kalorili yemek şekillerinin (fast-food) sadece batı ülkeleri değil, tüm gelişmekte olan ülkelerde de yaygınlaşmasını getirmektedir. Özellikle yüksek kalorili yağ ve karbonhidrattan zengin beslenme, obeziteyi yaygınlaştıran  obezite nedenleri arasında  önemli bir tanesi olarak görülmektedir.

Uyku Bozukluğu Obeziteye Neden Olabilir

Bilimsel olarak sonuçlarının doğrulanması için geniş toplumsal çalışmaların devamına ihtiyaç duymakla birlikte, obezitenin artışına yönelik ufuk açıcı önerme ve saptamalar içeren bir çalışmada, başkaca faktörlerin de obeziteye ve obezite hastalığının yayılmasına katkıda bulunabileceği bildirilmiştir. Bu obezite nedenlerinden ilki kalabalık ve stresli şehir hayatının kaçınılmaz bir sonucu gibi duran yetersiz uyumak yada süreğen bir uyku düzenini sağlayamamaktır. Dolayısıyla günlük hayatta ki stres başlıbaşına obezite nedenlerinden birisi olduğu gibi; uyku bozukluğu da obezite nedenleri arasında yer alır.

Diğer obezite nedenleri arasında, çeşitli katkı maddeli yada çevresel kirlilikten etkilenmiş yada GDO içeren yiyeceklerin tüketilmesi sonucu oluşan endokrinolojik uyarılar sonucunda özellikle lipid (yağ) metabolizmasında meydana gelen değişiklikler sayılabilir.

Yaygın olarak kampanyalar ile desteklenen sigara tüketiminin azaltılması istenmeyen şekilde obezite nedenleri içinde yer almayı hak etmektedir. Çünkü sigara açlık uyarısını engeller. Tabii ki obezite hastalığı olmaması için sigara içlimesini önermiyoruz, ancak sigara bırakımının obezite nedenleri içinde yer alabileceğini de unutmamak gerekmektedir.

Obezite Belirtileri
Önemli obezite nedenlerinden olan yaygın stress ve ağır depresyon tedavisi için alınan antidepresanlar başta olmak üzere çeşitli ilaç alımları da obezitenin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Obez insanların genellikle kendileri gibi obez insanlar ile ilişki içinde olmaları, devam eden nesillerin de hem genetik hem de aile ortamlarından kaynaklanan çevresel faktörlerin etkisiyle obezite sınırlarının üzerinde olmalarına neden olmaktadır.

Ülkemiz özelinde değerlendirdiğimizde obezite son on yılda özellikle çok daha dikkat çeken bir sağlık sorunu olarak algılanmaya başlanmıştır. Kentleşmenin hızla artması, beden gücüyle çalışan köylü ve işçi sınıfının yerini gün geçtikçe daha çok masa başında ve bilgisayar ortamında emek harcayarak iş üreten bir çalışan sınıfının alması gündelik hayatta enerji harcanmasını azaltırken, stres ve yoğunlukla ilgili olarak giderek artan abur cubur yeme alışkanlığı yüksek kalorili gıdalardan enerji alımını arttırarak dengeyi yağlanmadan yana bozmaktadır. Geleneksel diyetimiz daha çok karbonhidrat ağırlıklı iken, gün geçtikçe bu ağırlık yanısıra aşırı yağlı yiyeceklerde de artış olmaktadır. Fiziksel aktivitenin azlığı da başka bir tetikleyici faktör olarak obezite nedenleri arasında karşımızda durmaktadır.


Obezite Nasıl Önlenir?
Obezite ile ilgili bilgiler arttıkça, obezite nedenleri ve obezite çeşitlerine olan ilgide gittikçe artmaktadır. Toplumda obezite hastalığına karşı uyanan bu ilgi, obeziteyle mücadelenin en önemli mottosudur. Obezite sıklığı arttıkça, toplumda obezite hastalığının önüne geçmenin yolları da araştırılmaya başlanmıştır.

Artık  birçok büyük şehirde, obezite merkezleri kurularak "Obezite Nasıl Önlenir?" sorusuna cevap aranmaya başlanmıştır. Obezite merkezleri başta olmak üzere, yazılı ve görsel medyada da hem sağlıklı yaşam ve beslenme, hem de  obezite diyetleri üzerine onlarca öneri ve yöntem ortaya çıkmaktadır. 

DiaSurg Metabolik Cerrahi ekibi olarak bizim önerimiz çok basittir: "Sağlıklı Yaşamın Temel Kurallarından Vazgeçmeyin"...

DiaSurg Metabolik Cerrahi ile Obezite Nasıl Önlenir?
Obezite hastalığından kurtuluş, sağlıklı yaşam ilkelerine tutkuyla bağlanmayı gerektirir. Bu ise tamamen yada olabildiğince doğal beslenmek anlamına gelir. 
  1. Rafine gıdalar istenmeyen yağlanma artışı ile obezite hastalığına davetiye çıkartır.
  2. Hazır raf ürünlerinde bulunan "trans yağlar" başta karaciğer ve damarlar olmak üzere, iç organ yağlanması ile obezite hastalığının en önemli nedenlerindendir.
  3. Bol lifli ve taze sebze-meyve ağırıklı bir obezite diyeti, hem anti-oksidan içerir, hem vitamin ve mineral takviyesi yapar.
  4. Egzersiz özellikle düzenli yapıldığında kalp damarlarının açık kalmasını sağlar. Sağlıklı bir obezite diyeti ile desteklendiğinde, egzersiz, obeziteye son demeniz için en önemli yardımcınız olabilir.
  5. Bütün bu önlemler ile obezite hastalığınızı yenemediniz ise, OBEZİTE CERRAHİSİ ile kesin olarak "OBEZİTEYE SON" diyebilirsiniz. 

Birçok obezite merkezleri içinde, DiaSurg Metabolik Cerrahi Merkezi, hem obezite hastalığınız hem de obeziteye bağlı olan yada olmayan Şeker Hastalığınız (Tip 2 Diyabet) için, güvenilir, deneyimli cerrahi kadrosuyla sizin yanınızdadır. 

DiaSurg ile elele, OBEZİTE CERRAHİSİ İLE OBEZİTEYE SON deyin!