Şeker Hastalığı Ameliyatı
Bağlantıya Geçin

Şeker Hastalığı Ameliyatı - İleal İnterpozisyon

 
Şeker hastalığınızı kontrol etmekte zorlanıyorsanız, şeker hapları hatta insülin kullanmanıza rağmen şekerleriniz yüksek seyrediyorsa, Şeker Hastalığı Ameliyatı (İleal İnterpozisyon)  ile hayatınız değişebilir.

Şeker Hastalığı Ameliyatı (İleal İnterpozisyon) ile şeker hastalığınızı, bilinen tüm tedavilerden daha güçlü olarak tedavi edebilirsiniz. Şeker Hastalığı Ameliyatı (İleal İnterpozisyon) sonrasında hastalarımız, sadece şeker hastalığı değil, hipertansiyon ve kolesterol yüksekliği nedeniyle kullandıkları ilaçlarını da bırakmaktadırlar.

Şeker Hastalığı Ameliyatı (İleal İnterpozisyon), bağırsak sisteminde uygulanan bir yer değiştirme işlemidir. İnce bağırsakların gıda ile temas etme sıralamasında yapılan bu değişiklik, çok basitçe insülin hormonunun önündeki doku direncini ortadan kaldırır.

Şeker Hastalığı Ameliyatı (İleal İnterpozisyon) sonrasında, ince bağırsaklardan salgılanan GLP-1 adlı hormonun salgısı güçlü bir şekilde uyarılır. GLP-1 (Glukagon Like Polypeptide-1) pankreasda insülin üretiminden sorumlu olan hücrelerin (beta hücreleri) hem sayısını arttırır, hem de her bir hücrenin insülin üretme kapasitesini arttırır.

GLP-1 hormonunun yapay benzerleri (sentetik türevleri) bugün şeker hastalığının tedavisinde son nesil ilaçlar olarak uygulanmaktadır. Bu ilaçlar ancak mevcut tedaviye destek olarak verilmektedir. Bu ilaçlar etkinliklerini bir yıl içinde kaybetmektedirler.

Oysa İleal İnterpozisyon dediğimiz şeker hastalığı ameliyatından sonra ortaya çıkan GLP-1 uyarıcı etki hiçbir ilaç tedavisi hatta obezite ameliyatında elde edilemeyecek kadar güçlü ve kalıcı olmaktadır. Hastaların bir çoğu ameliyattan saatler sonra normal kan şekeri düzeylerine gelmektedirler.

İnsülin Yapmaktan Kurtulabilirsiniz
Şeker Hastalığı Ameliyatı (İleal İnterpozisyon), şeker hastalığınızı ve şeker hastalığınıza bağlı oluşan hipertansiyon, kolesterol yüksekliği gibi önemli ve hayati hastalıkları, hiçbir ilaç yada insülin tedavisinin elde edemeyeceği kadar güçlü bir şekilde kontrol altına alır. Diyabet ameliyatı olan hastaların % 95'i tüm ilaç ve insülin tedavilerinden tamamen kurtulmaktadırlar.

DiaSurg, şeker hastalığının tedavisinde en güçlü yol olan Şeker Hastalığı Ameliyatı (İleal İnterpozisyon) ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorulara cevap bulacağınız referans ve bilgi kaynağınızdır.


Şeker Hastalığı Ameliyatının (İleal İnterpozisyon) Metabolik Sendrom'a Etkisi Nedir?
Metabolik Sendrom, kalp krizi riskini arttıran tüm risk faktörlerinin tek çatı altında toplanmasını ifade eden bir tanımdır. Ölümcül kalp krizi riskini temelde en çok arttıran durum, şiddetli İnsülin Direnci varlığıdır.

İnsülin Direnci varlığında, metabolizmanın işleyişi değişir. Vücudun enerji kullanım yolları farklılaşır. Vücudunuz daha çok yağ metabolizmasını kullanmaya ve yağ depolamaya başlar. Anormal yağ birikimleri ortaya çıkar. Bunların başında da damar duvarları ve hücreleri gelmektedir.

Özellikle kalp damarları ve boyun damarlarında görülen bu anormal yağ tıkaçları nedeniyle, kalpda beslenme yetersizliği olur. Kalp kası yeterli beslenmediği zaman aniden ortaya çıkan ve ölümcül olabilen kalp krizi geçirme ihtimaliniz normale göre 20 kattan fazla artar.

Şeker Hastalığı Ameliyatı (İleal İnterpozisyon) ile bu riskler ortadan kaldırılabilir. Şeker Hastalığı Ameliyatı (İleal İnterpozisyon) metabolizmanızda meydana gelmiş ve geri döndürülebilir aşamada yakalanan tüm sorunları % 100 düzeltir. Beklenen hayat ömrünüzü uzatır.

Şeker Hastalığı Ameliyatı (İleal İnterpozisyon) ile Sağlıklı Yaşam
Şeker Hastalığı Ameliyatının (İleal İnterpozisyon) kısa dönemde ortaya çıkarttığı sonuçlar, tedavi anlamında hiçbir tedavi ile kıyaslanamaz. Hastalarda ki değişim ve düzelme çok hızlı ve gözle görülür olarak ortaya çıkar. Oysa başarının asıl kısmı uzun dönemde şeker hastalığının komplikasyonlarının ortaya çıkmasını engellemesinde yatmaktadır.

Şekere bağlı organ hasarı engellenir!
Şeker Hastalığı Ameliyatı (İleal İnterpozisyon) sonrasında, kan şekerlerinizde dalgalanmaların ortadan kaldırıldığı bilinmektedir. Şeker hastalığı tedavisinde asıl hedeflenen, uzun dönemli ve sürekli olarak kan şekerinin normal düzeylerde tutulmasıdır. Çünkü şeker hastalığının kaçınılmaz sonuçlarını ancak bu şekilde sıkı şeker kontrolü öteleyebilmekte yada hafifletebilmektedir.
Kan şekeriniz sık sık yükseliyor veya aniden ciddi oranda düşüyor (hipoglisemi) ise, organ hasarları daha erken ve daha ağır biçimde ortaya çıkacaktır.

Yapılan çalışmalar, ilaç ve insülin tedavilerinin organ hasarını engellemede başarısının düşük olduğunu göstermektedir.

Şeker Hastalığı Ameliyatı (İleal İnterpozisyon) ile uzun dönemli organ hasarı için güçlü bir önlem alınmış olur. Şeker Hastalığı Ameliyatı (İleal İnterpozisyon), kan şekeri dalgalanmalarınızı bilinen bütün tedavilerden dah etkin biçimde kontrol altına alır. Kan şekerinizin sürekli yüksek seyretmesi engellenir. Bu kontrol uzun dönemde ortaya çıkacak organ hasarlarının oluşmasını engeller.


Şeker Hastalığı Ameliyatı ile Hayata Yeniden Başlayın
Şeker hastalığının yarattığı sorunlar hayatın her anını çekilmez kılabilmektedir. Sosyal hayatınızdan cinselliğe kadar birçok sorununuzu doktorlarınızla bile paylaşamadığınız durumlar olabilmektedir.
Eğer çok geç kalınmamış ise, Şeker Hastalığı Ameliyatı (İleal İnterpozisyon) ile bu sorunlarınızın tamamen düzeldiğini görebilirsiniz. Bunun için insülin rezervlerinizin yeterli olması ve organ hasarı bulgularının geri döndürülebilir olması yeterlidir.

Ne kadar Erken, O kadar Başarılı
Şeker Hastalığı Ameliyatı (İleal İnterpozisyon) ile yapılan, pankreasda insülin üreten hücrelerin canlılığının ve üretkenliğinin arttırılmasıdır. Bunun için uyarılmaya yetecek bir kapasitenin varlığı aranmaktadır. Uzun yıllar beklendiğinde yada insülin kullanımından yıllarca uzak durulduğunda bu kapasite ne yazık ki büyük oranda azalabilmektedir.

Erken İnsülin Kullanımı Önemli
Şeker hastalığı tanısı konulduktan kısa süre sonra insülin kullanmaya başlayan hastaların büyük çoğunluğunda, 10 yıldan sonra bile, şeker ameliyatı için yeterli rezervlerinin olduğunu görüyoruz. Bu nedenle ameliyata uygunluk için tek bir kriterimiz yok. Her hastayı kendi şartları içinde değerlendirmek ve doğru hastayı seçmek başarımızın en önemli nedeni olmaktadır.

Neden Şeker Hastalığı Ameliyatı (İleal İnterpozisyon)
Bilinen ilaç ve insülin tedavilerinin, hem kan şekerinin kontrolünde hem de uzun dönemli organ hasarına bağlı ölümleri engellemede başarıları çok düşük kalmaktadır. Bugün kalp krizine bağlı ölümlerin yarısından fazlası şeker hastalığına bağlı sorunlar nedeniyle gerçekleşmektedir.
Şeker hastalığı oluşturduğu damar hasarı nedeniyle, özellikle diyabetik ayak yaraları ve geçmeyen ülserler nedeniyle hayat konforu ve kalitesini çok düşürmektedir. Böbrek yetersizliği nedeniyle diyaliz tedavisi alan her 10 hastanın 6 tanesi sadece şeker hastalığı iyi kontrol altına alınmadığı için ömür boyu diyalize bağımlı yaşamak zorunda kalmaktadır.
Şeker hastalığı bir çok hastada daha teşhis edilmeden, gözün retina tabakasında hasar oluşturmaktadır. Tüm dünya da tedavi ile engellenebilir körlüğün en sık nedeni şeker hastalığıdır.

Bütün bu hastalar öyle yada böyle tedavi alan ve doktor kontrolünde takip edilen hastalardır. İlaç ve insülin tedavilerine uyum oranı ne yazık ki çok düşük kalmaktadır.

Şeker Hastalığı Ameliyatı (İleal İnterpozisyon), bu sorunların tamamını tereddütsüz kontrol altına alır. İnsiyatifi hastaya bırakmaz. Şeker Hastalığı Ameliyatı (İleal İnterpozisyon)'dan sonra metabolizma hızla değişir ve düzelir.

Şeker Hastalığı Ameliyatı (İleal İnterpozisyon) bilinen tüm tedavilerden daha güçlü olarak, şeker hastalığı bulgularını yok eder. Normal bir hayat ve beslenmeye olanak tanır.